Deseño gráfico

Thalassa Coro de Cámara

Deseño do cartel e programa para o concerto que tivo lugar na igrexa vella de Marín o 22-12-07.

Thalassa Coro de Cámara

Cartel e programa para o concerto que tivo lugar na igrexa de San Bartolomé (Pontevedra) o 25-04-09.

Ártico Gestión Inmobiliaria de Proyectos S.L.

Deseño da imaxe corporativa, así como de diversos elementos para campañas puntuais (calendarios, voandeiras…)

Xob estilistas

Imaxe corporativa