Sobre min

Hola.

Son Fernando González.

Efialtes é o meu proxecto creativo, un lugar onde atoparás algunhas suxerencias sobre cómo darlle forma ás túas ideas.

Esta páxina é unha fiestra aberta ao meu ámbito creativo que provén de diversas áreas.

A miña primeira exposición pública marca o inicio da traxectoria creativa en 1.984; fórmome tamén como delineante, e comenzo  a traballar nun estudio de arquitectura en 1.989.

Mentres a delineación ocupa a maioría do meu tempo laboral, a curiosidade lévame á procura de áreas creativas diversas (encadernación, ilustración, gravado, fotografía…) case sen decatarme, afianzando a miña expresión como creativo. Expresión que no relativo á fotografía débelle a Xosé Gago o pouco que coñezo sobre técnicas de laboratorio.

Finalizada a miña etapa como delineante no estudio de arquitectura, continúo coa formación nese campo, á vez que desenvolvo este proxecto que estás a ver e que, con probabilidade, marcará unha nova dirección á miña relación co que me rodea.

Mais, por se o nome de Efialtes aínda non conseguíu estimular a túa curiosidade sobre a orixe desta páxina, quero contarche que este xigante -según a mitoloxía clásica- medrou tanto en tan pouco tempo, que chegou ao ceo, perecendo por sobrepasar as nubes…

Podes ver o texto completo na imaxe que acompaño, como lembranza a Mª José Varela, que soubo indicarme o camiño sen sinalar. Así, espero que a humildade marque a miña actitude tendo presente que os que se encumbran se desploman.

E a partires de agora será todo aínda máis interesante… Grazas por vir!

 


 

Hola, soy Fernando González.

Efialtes es mi proyecto creativo, un lugar donde encontrarás algunas sugerencias sobre cómo darle forma a tus ideas.

Esta página es una ventana abierta al ámbito creativo que cultivo desde diversas áreas.

Mi primera exposición pública marca el inicio de la trayectoria creativa en 1.984; me formo como delineante, y comienzo a trabajar en un estudio de arquitectura en 1.989.

Mientras la delineación ocupa la mayoría de mi tiempo laboral, la curiosidad me lleva a la búsqueda de áreas creativas diversas (encuadernación, ilustración, grabado, fotografía…) casi sin darme cuenta, afianzando mi expresión como creativo. Expresión que en lo relativo a la fotografía le debe a Xosé Gago lo poco que conozco sobre técnicas de laboratorio.

Finalizada mi etapa como delineante en el estudio de arquitectura, continúo formándome en ese campo, a la vez que desarrollo este proyecto que estás viendo y que, con probabilidad, marcará una nueva dirección a mis actividades.

Pero, por si el nombre de Efialtes aún no ha conseguido estimular tu curiosidad sobre el origen de esta página, quiero contarte que este gigante –según la mitología clásica- creció tanto en tan poco tiempo, que llegó a alcanzar el cielo, pereciendo por sobrepasar las nubes…

Puedes ver el texto completo en la imagen que acompaño, como recuerdo a Mª José Varela, que supo indicarme el camino sin señalar. Así, espero que la humildad marque mi actitud teniendo presente que quienes se encumbran se desploman.

Y a partir de ahora será todo aún más interesante… Gracias por venir!