Edición

Álbum

Reportaxe fotográfica, deseño, maquetación, edición, e encadernación de álbum de voda.

Acetato transparente e madeira de piñeiro vernizada satinada ensamblada con espigos.

Cartón gris, e papel verxurado impreso en b/n a dobre cara encadernado en acordeón

Posters

Iberdrola, S.A.

Imaxes gran formato de diversos parques eólicos.