Reportaxe

Revista Buguina

Reportaxe fotográfica sobre a rehabilitación arquitectónica da Praza de A Pedra (Vigo – Pontevedra).

Arquitecto: Guillermo Miranda Blanco.