Deseño obxectual

Indicador de ubicación

Eólicas del Sil, S.A. (Parque eólico Medas, Ourense)

Construiu Innograf.

Caixa de luz

En madeira de DM vernizado satinado ; ensambles en cola de milano. Iluminación  accionada mediante ventaíňa vertical.